Reguli de comportament pacienți

Comportament privind spitalizarea de zi

Reguli de comportament pacienți

 1. Să respecte regulamentul de ordine interioară;
 2. Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 3. Să aibă o conduită civilizată față de tot personalul spitalului;
 4. Să păstreze curațenia în spital;
 5. Să aibă o ținută decentă;
 6. Să nu deranjeze ceilalți bolnavi;
 7. Să primească vizitatori doar în spațiile special amenajate;
 8. Să nu fumeze și să nu consume băuturi alcoolice;
 9. Să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 10. Să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 11. Să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul cadru;
 12. Să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și Casa de Asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 13. Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul cadru;
 14. Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat: card național de asigurări de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de trei luni.