Internare

Asistență medicală în regim spitalizare de zi

Condiții de internare

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

  1. Urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă.
  2. Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu.
  3. Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.