Obligațiile pacientului

Condiții generale

Obligațiile pacientului conform legislației din România

  • Să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  • Să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
  • Să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
  • Să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
  • Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
  • Să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
  • Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
  • Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Legislație