Drepturi pacientului

Condiții generale

Drepturile pacientului conform legislației din România

 • Să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
 • Să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • Să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 • Să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • Să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • Să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • Să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 • Să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 • Să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 • Să beneficieze de dispozitive medicale;
 • Să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • Să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 • Să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 • Să beneficieze de concedii și îndemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Legislație