Protecția datelor personale

Condiții generale

Notă de informare privind protecția datelor personale

Cadrul legal

Începând cu 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Regulament comun cunoscut sub denumirea de GDPR.

Conform legislatiei actuale, Centrul Medical Cardiomed are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

  • îmbunătațirea serviciilor de sănătate,
  • asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate,
  • asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Comunicarea datelor personale

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către spital și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, Casa de Sănătate a Județului Bacău, Ministerul Sănătății – Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar.

Autoritățile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecința, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de exemplu: datele personale solicitate de: instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

Drepturile dumneavoastră

Conform legii, orice persoană vizată beneficiază de: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor personale al Spitalului Cardiomed Tg. Ocna, Rotaru Alexandra Florentina. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele Dumneavoastra nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Responsabilul cu protecţia datelor personale

Rotaru Alexandra Florentina
Telefon: 0744597113
Adresa e-mail: gdpr@cardio-med.ro

Responsabilul cu protecţia datelor a fost înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Număr Registrul General: 47721 din data: 13/12/2018

Legislație

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Detalii privind legislatia sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://dataprotection.ro.