Externare

Condiții generale de externare

La vindecarea bolii

Pacientul se poate externa odată cu vindecarea bolii

La externarea pacientului din spital, medicul curant are obligația să informeze medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului.

Medicul curant are obligația la data externării să elibereze pacientului:

  • prescripţie medicală pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare;
  • recomandare dispozitive medicale;
  • recomandare îngrijiri la domiciliu;
  • concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru.

La cerere

Pacientul se poate externa la cerere

Pacientul se poate externa la cererea sa scrisă, contrar indicațiilor medicului curant, după completarea, datarea și semnarea Formularului de externare pe propria răspundere, conform modelul anexat.

Cerere de externare

La solicitarea medicului

Pacientul se poate externa la solicitarea medicului

  1. Atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele medicale obţinute, care justifică asistenţa altui medic cu competenţe sporite.
  2. Pacientul manifestă o atitudine ostilă şi/sau ireverenţioasă faţă de medic.

Medicul va notifica pacientului, în situaţia prevăzută la art 2, dorinţa terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului.