Acces mass media

Condiții generale

Accesul reprezentanților mass-media în unitate

Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării

Se face numai cu aprobarea  managerului, purtătorului de cuvânt, respectiv directorului medical (în această ordine), respectând dreptul la intimitate al pacienților.

În situația în care managerul spitalului nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înștiințarea purtătorului de cuvânt desemnat.

Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate.

Accesul reprezentanților mass-media în spital este permis pe baza acreditării acestora și înregistrării lor la punctul de control-acces al spitalului, în registru de vizitatori. Pentru obținerea acreditării, instițutiile de presă vor face demersuri scrise, specificând numele persoanelor ce fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman etc), datele de identificare și numărul de telefon al acestora (conform formularului de cerere anexat).

Acreditarea de presă se acordă fără discriminare, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare. Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității spitalulului și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul reprezentant mass-media, în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încălcată prezenta procedură. În acest caz, va fi informată instituția mass-media pentru obținerea acreditării pentru un alt reprezentant.

Pe toata durată deplasării în incinta spitalului, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de purtătorul de cuvânt, vor putea discuta cu persoana desemnată de conducerea unității din compartimentul de spital despre care se solicită informații.

Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.